Naše služby

Úvod > Naše služby

Základným produktom našej spoločnosti sú služby v oblasti čistých priestorov, návrh, servis, údržba, prevádzka a realizácia nových alebo obnova jestvujúcich objektov a špecifických technologických celkov.

Čisté priestory sú špeciálne uzavreté priestory, ktoré svojou konštrukciou a technologickým prevedením umožňujú plnú kontrolu nad kvalitou vzduchu, predovšetkým počtom častíc, sterilitou, teplotou, vlhkosťou a pretlakom. Čisté priestory sú tvorené špeciálnymi stavebnými prvkami a vzduchotechnickými systémami. Čistý priestor zabraňuje kontaminácii osôb alebo produktov a zabezpečuje bezprašné, sterilné prostredie. Čisté priestory a ich kvalita sú definované pre špecifické oblasti použitia (elektrotechnika, farmácia, biochémia, zdravotníctvo a pod.) príslušnými normami a predpismi a to najmä STN EN ISO 14 644, ES 2003/94/EC, Vyhl. MZ 553/2007 Z.z., Nariadenie 83/2013 Z.z. a pod.

Kľúčovou aktivitou sú profesionálne riešenia pre vetranie, filtráciu, chladenie, zabezpečenie požadovanej kvality vnútorného prostredia priestorov.

Súčasťou služieb je aj poradenstvo, spracovanie auditov, prevádzkových predpisov a dokumentácie, validácia priestorov, laminárnych a odsávacích boxov, laboratórnych digestorov, a dezinfekcia vody, povrchov, vzduchu a zariadení.

Špecifikom sú aj riešenia pre priestory s parametrami BSL 2, 3 a 4 (Bio Safety Level) a pre ochranné stavby civilnej ochrany (CO kryty).

1. Návrh a konzultačné činnosti

 • Technologické a energetické audity, analýzy rizík
 • Návrhy optimalizačných opatrení a riešení
 • Prevádzkové predpisy
 • Projektová dokumentácia
 • Poradenstvo

2. Systémová integrácia

 • Systémová integrácia funkčných celkov
 • Návrh technologických riešení na mieru
 • Stabilizácia parametrov prostredia
 • Kontinuálny monitoring parametrov prostredia
 • Automatizácia technologických procesov
 • Tvorba aplikačného a programového vybavenia

3. Implementácia technologických riešení

 • Výstavba kritickej infraštruktúry
 • Realizácia čistých priestorov
 • Inštalácia a modernizácia technologických celkov
 • Odborný dozor a koordinačné činnosti pri výstavbe
 • Výroba a distribúcia energií s garanciou úspor

4. Podporné služby

 • Špecializovaný servis a údržba
 • Validácia a kvalifikované merania čistých priestorov
 • Odborné prehliadky a odborné skúšky
 • Dezinfekcia povrchov, vody a vzduchu
 • Prevádzka objektov kritickej infraštruktúry
 • Centrálny dispečing